Instrukcje montażu ogrodzenia gabionowego:

1) Przygotowanie terenu w zależności od terenu, na którym będziemy stawiać nasze kosze/ogrodzenia gabionowe możemy wybrać jeden z dwóch wariantów przygotowania podłoża.

a) pierwszy zakłada ubicie terenu przeznaczonego na postawienie kosza gabionowego, a następnie wbetonowanie samych słupków stabilizacyjnych 
b) druga opcja to wylanie ławy fundamentowej o grubości ok. 40-60 cm z głębszym zabetonowaniem słupków (zdjęcie)2)Skręcenie koszy. Do skręcenia ścian koszy gabionowych będziemy potrzebowali śrub zamkowych M6x16mm  z odpowiednią nakrętką i podkładką. Zestaw śruby, nakrętki i podkładki powiększonej gwarantuje prawidłowo wykonane skręcenie.

3) Mocowanie słupów stabilizujących do konstrukcji kosza. W celu przykręcenia słupów stabilizujących do konstrukcji kosza należy użyć poprzeczki oraz blaszki mocującej4) Zasypywanie kosza wybranym rodzejem kruszywa.Przed rozpoczęciem zasypywania należy upewnić się że wszystkie elementy są z sobą prawidłowo połączone a skręcona konstrukcja jest stabilna. Przy zasypywaniu należy pamiętać aby kruszywo wysypywane było z możliwie najniższej  wysokości ( w przypadku niektórych rodzajów kamieni konieczne będzie ręczne korygowanie ułożenia kamienia, tak aby nie wystąpiły prześwity, co ma negatywny wpływ na efekt końcowy).

Przeczytaj również inne wpisy: