• §1 Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez ….( TRAVICOM.PL Joanna Konieczna 95-082 Dobroń , ul.Sienkiewicza 46 NIP : PL 8191435189 nr.ewinngdencyjny działalności gospodarczej 1435/2003rej.Wójt Gminy Dobroń Regon 473209660 zwanej dalej firmą.
  • § 2 1. Klient może składać reklamacje: 1) w formie pisemnej - w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i wysłanej na adres korespondencyjny TRAVICOM.PL 95-082 Rzgów Katowicka 43 . 2) w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej osobiście podczas wizyty klienta w firmie lub w postaci reklamacji złożonej z wykorzystaniem połączenia telefonicznego pod numerem +48 508 24 40 40 3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem e-mail : biuro@travicom.pl   
  • § 3 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W przeciągu tego okresu firma poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.