• §1 Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez ….( TRAVICOM.PL Joanna Konieczna ul. Sienkiewicza 46, 95-082 Dobroń NIP PL 8191435189  zwanej dalej firmą.
  • § 2 1. Klient może składać reklamacje:
    • 1) w formie pisemnej - w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i wysłanej na adres korespondencyjny TRAVICOM.PL, 95-082 Dobroń, ul. Wrocławska 9c.
    • 2) w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej osobiście podczas wizyty klienta w firmie lub w postaci reklamacji złożonej z wykorzystaniem połączenia telefonicznego pod numerem +48 730 800 488
    • 3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem e-mail : bok@travicom.pl   
  • § 3 Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W przeciągu tego okresu firma poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.