Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja
techniczna
Nazwa
-------------
Norma
R-Tile
Studded
R-Tile
Textured
R-Tile
Chequer Plate
R-Tile
Super Slate (Excel)
(ukryte zapięcia)
R-Tile Slate
(ukryte zapięcia)
Wymiar   516 x 516 mm 508 x 508 mm 508 x 508 mm 508 x 508 mm 450 x 450 mm
Grubość BS EN 428 7 mm
5 mm
+/- 0.2 mm
7 mm
5 mm
4 mm
+/- 0.2 mm
4 mm
+/- 0.2 mm
7 mm
5 mm
+/- 0.2 mm
5 mm
+/- 0.2 mm
Waga   7mm: 9.2kg/m2
5mm: 8kg/m2
7mm: 9.2kg/m2
5mm: 8kg/m2
4mm: 6.4kg/m2
4mm: 6.4kg/m² 7mm: 9.2kg/m2
5mm: 8kg/m²
5mm: 8kg/m²
Materiał   PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SG 1.37
Twardość ISO868 92 Shore A (dostępny w 82 Shore A na życzenie) 92 Shore A (dostępny w 82 Shore A na życzenie) 92 Shore A (dostępny w 82 Shore A na życzenie) 92 Shore A (dostępny w 82 Shore A na życzenie) 82 Shore A
Ścieralność BS EN 660-2 Grupa P Grupa P Grupa P Grupa P Grupa P
Wgniecenie resztkowe BS EN 433 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm
Klasyfikacja wzakresie reakcji na ogień EN 13501-1 BFL S1 BFL S1 BFL S1 BFL S1 BFL S1
Rezystancja elektryczna BS EN 1081 < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω
Antypoślizgowość BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130 Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Odporność chemiczna BS EN 423 dobra dobra dobra dobra dobra
  Hydrochloric Acid - 96% • Ethanol - 96% • Methanol - 100% • Acetic Acid - 100% • Nitric Acid 69% • Sulphuric Acid - 98% • Chromic Acid - 40% • Toluene, Trichloethulene, Acetone, Engine Oils, Gasoline, Urine
Odporność
na światło blaknięcie
BS EN 20105 – B02 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR
Przewodność
cieplna
ISO 8302 7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
4mm: 0.218 m2K/W
4mm: 0.218 m2K/W 7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
Antyelektrostatyczność BS EN 1815 2kV 2kV 2kV 2kV 2kV
Elastyczność BS EN 435 Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć
Stabilność wymiarowa
przed działaniem ciepła
BS EN 434 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
Stabilność wymiarów
po działaniu ciepła
BS EN 434 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach BS EN 425 bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń